Các hình thức thanh toán vé máy bay tại CENBAY

Quý khách vui lòng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và tiện lợi nhất để việc thanh toán được dễ dàng. Sau khi quý khách thanh toán thành công CENBAY sẽ xuất và gửi vé điện tử cho quý khách qua: Tin nhắn SMS hoặc Email

Chuyển khoản qua ngân hàng

Vui lòng chọn ngân hàng trùng với ngân hàng quý khách đang sử dụng. Nếu không có ngân hàng trùng thì Quý khách cần chuyển khoản nhanh 24/7 để Cenbay có thể nhận được tiền sớm nhất.