Để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty TNHH VÉ MÁY BAY CEN BAY cần tuyền dụng nhận sự vị trí: Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.