Cập nhật giá vé máy giá giá rẻ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM có thời gian bay trung bình khoảng 1 giờ + 40 phút. Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM được hãng hàng không Pacific Airlines, Bamboo Airways, VietjetAir, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines khai thác với các dòng máy bay hiện đại như: Airbus A319, Airbus A320 và Airbus A321.

Giá vé máy bay SGN đi Hồ Chí Minh tháng

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
T.2
T.3
T.4
T.5
T.6
T.7
C.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lưu ý: Giá vé trên là giá vé cơ bản thời điểm hiện tại chưa gồm thuế và phí

Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM có thời gian khởi hành sớm nhất là chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines Số hiệu chuyến bay VN1381 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 07 giờ 00 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 07 giờ 45 phút với tổng thời gian bay là 45 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 660,000đ, VietjetAir Số hiệu chuyến bay VJ1363 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 07 giờ 35 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 08 giờ 25 phút với tổng thời gian bay là 50 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 810,000đ, Pacific Airlines Số hiệu chuyến bay BL343 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 08 giờ 00 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 08 giờ 55 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 575,000đ, Bamboo Airways Số hiệu chuyến bay QH1321 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 14 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 15 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 1,525,000đ, Vietravel Airlines Số hiệu chuyến bay VU359 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 15 giờ 25 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 16 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 700,000đ.

Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM có thời gian khởi hành muộn nhất là chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines Số hiệu chuyến bay VN9827 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 22 giờ 35 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 23 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 45 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 660,000đ, VietjetAir Số hiệu chuyến bay VJ367 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 21 giờ 15 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 22 giờ 05 phút với tổng thời gian bay là 50 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 810,000đ, Pacific Airlines Số hiệu chuyến bay BL357 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 21 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 22 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 575,000đ, Vietravel Airlines Số hiệu chuyến bay VU359 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 15 giờ 25 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 16 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 700,000đ, Bamboo Airways Số hiệu chuyến bay QH1323 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 14 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 15 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 1,525,000đ.

Bảng vé máy bay giá rẻ từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM

Giá vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM tại thời điểm hiện tại trong khoảng: 620,000đ đến 1,690,000đ. Mức giá trung bình vào khoảng 1,200,000đ.

Giá vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM có giá rẻ nhất vào thời điểm: tháng 10 với giá vé vào khoảng: 770,000đ, tháng 11 với giá vé vào khoảng: 890,000đ, tháng 9 với giá vé vào khoảng: 960,000đ.

Giá vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM sẽ tăng cao vào thời gian: tháng 7 giá vé rơi vào khoảng: 1,690,000đ, tháng 1 giá vé rơi vào khoảng: 1,530,000đ, tháng 12 giá vé rơi vào khoảng: 1,310,000đ. Giá vé trên đã bao gồm đầy đủ thuế và các loại phí.

Giá vé máy bay rẻ nhất trong 12 tháng

  Hãng hàng không giá rẻ từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM

  Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM có thời gian bay trung bình khoảng 1 giờ + 40 phút. Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM được hãng hàng không Pacific Airlines, Bamboo Airways, VietjetAir, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines khai thác với các dòng máy bay hiện đại như: Airbus A319, Airbus A320 và Airbus A321.

  Giá vé máy bay SGN đi Hồ Chí Minh tháng

  Thứ 2
  Thứ 3
  Thứ 4
  Thứ 5
  Thứ 6
  Thứ 7
  Chủ Nhật
  T.2
  T.3
  T.4
  T.5
  T.6
  T.7
  C.N
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Lưu ý: Giá vé trên là giá vé cơ bản thời điểm hiện tại chưa gồm thuế và phí

  Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM có thời gian khởi hành sớm nhất là chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines Số hiệu chuyến bay VN1381 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 07 giờ 00 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 07 giờ 45 phút với tổng thời gian bay là 45 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 660,000đ, VietjetAir Số hiệu chuyến bay VJ1363 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 07 giờ 35 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 08 giờ 25 phút với tổng thời gian bay là 50 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 810,000đ, Pacific Airlines Số hiệu chuyến bay BL343 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 08 giờ 00 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 08 giờ 55 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 575,000đ, Bamboo Airways Số hiệu chuyến bay QH1321 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 14 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 15 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 1,525,000đ, Vietravel Airlines Số hiệu chuyến bay VU359 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 15 giờ 25 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 16 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 700,000đ.

  Các chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM có thời gian khởi hành muộn nhất là chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines Số hiệu chuyến bay VN9827 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 22 giờ 35 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 23 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 45 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 660,000đ, VietjetAir Số hiệu chuyến bay VJ367 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 21 giờ 15 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 22 giờ 05 phút với tổng thời gian bay là 50 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 810,000đ, Pacific Airlines Số hiệu chuyến bay BL357 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 21 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 22 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 575,000đ, Vietravel Airlines Số hiệu chuyến bay VU359 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 15 giờ 25 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 16 giờ 20 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 700,000đ, Bamboo Airways Số hiệu chuyến bay QH1323 khởi hành từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt lúc 14 giờ 05 phút hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn TPHCM lúc 15 giờ 00 phút với tổng thời gian bay là 55 phút, giá vé rẻ nhất đã bao gồm thuế và phí vào khoảng 1,525,000đ.

  Giới thiệu cảng hàng không Tân Sơn Nhất

  Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có vị trí rất thuận tiện cho hoạt động hàng không dân dụng vì nằm trên các trục giao thông hàng không đông đúc Đông - Tây và Nam - Bắc của khu vực, là cửa ngõ giao thương của thành phố Hồ Chí Minh với các nền kinh tế khác trên thế giới, là điểm dừng thuận lợi và lý tưởng trong mạng đường bay từ Châu Âu, Nam Á sang Đông Nam Á, Đông Bắc, Bắc Á và Châu Á – Thái Bình Dương.

  Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tọa lạc trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Phía Tây giáp đường Trường Chinh; phía Tây Bắc giáp đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn quận Tân Phú; phía Đông giáp đường Quang Trung quận Gò Vấp; phía Nam giáp đường Cộng Hòa/ Hoàng văn Thụ quận Tân Bình. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố 6km

  Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

  Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện là Cảng hàng không nhộn nhịp nhất và có sản lượng vận chuyển cao nhất cả nước. Hiện nay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 05 hãng hàng không nội địa (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jestar Pacific, Bamboo Airways và VASCO) đang khai thác các đường bay trong và ngoài nước và 43 hãng hàng không quốc tế hoạt động, bao gồm các hãng chuyên chở hành kh&aa

  Tổng quan chặng bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM

  Thành phố Sài Gòn là thành phố nhộn nhịp và còn gọi là thành phố không ngủ bởi sự sôi động của nó. Nhắc tới Sài Gòn, người ta không chỉ nhắc tới sự đông vui, náo nhiệt mà người ta còn nhắc tới cả sự chân thành, nhiệt huyết của những người dân nơi đây.  Bên cạnh đó, giá vé máy bay đi Sài Gòn nhất là chiều đi Đà Lạt đang được bán ra với nhiều mức khuyến mại hấp dẫn. Cùng tham khảo chi tiết hơn qua bài viết dưới đây bạn nhé.

  Theo thông báo được cập nhật mới nhất, tính cho tới thời điểm hiện tại, giá vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn đang được chào bán ở mức giá hấp dẫn.

  Đà Lạt - Vé máy bay giá rẻ

  Khoảng cách từ nội thành Đà Lạt tới Sài Gòn rơi vào khoảng 307km và tùy vào từng tuyến đường đi thì sẽ có thể rút ngắn khoảng 10km. Bạn có thể đi xe máy hoặc ô tô. Thế nhưng máy bay vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Vừa an toàn lại vừa tiết kiệm thời gian đi lại. Với hành trình này, bạn còn có thể tham khảo giá vé hoặc đặt vé máy bay đi Sài Gòn của hãng hàng không nội địa khác như VietJet Air, Jetstar Pacific hoặc Vietnam Airlines. Tần suất các hãng hàng không này mang lại cho hành trình Đà Lạt đi Sài Gòn là 2 chuyến/ngày giá vé cũng tương đối mềm.

  Sài Gòn - Vé máy bay giá rẻ

  Thông thường VietJet Air vẫn là hãng hàng không có giá vé rẻ nhất ở hành trình này. Bạn có thể dễ dàng tìm được tấm vé 99.000đ trở lên. Hai hãng còn lại giá vé cũng khoảng từ 240.000đ trở lên. Giá vé có thể dao động tùy thời gian đặt mua vé của hành khách.  Vào mùa cao điểm hoặc lễ tết giá vé máy bay VietJet Air và hai hãng khác có thể sẽ tăng cao hơn. Vậy nên hành khách cần chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm.

  Đặt vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM giá rẻ tại Cenbay.vn

  Hiện tại, hệ thống của chúng tôi đang được tích hợp hệ thống bán vé tự động giúp cho người mua có thể booking online trực tiếp mà không cần phải tới tận đại lý để mua vé. Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn khá nhiều. Mọi thắc mắc xin vui lòng nhấc máy và gọi tới tổng đài 08.1800.3443 - nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

  Đặt Vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM trực tuyến thực tế rất đơn giản và dễ dàng. Tuy vậy để tránh các sai sót và có thể mất thêm các chi phí đổi vé, bỏ lỡ công việc, ảnh hưởng tới các kế hoạch đến chuyến đi của mình quý khách cần lưu ý:

  - Kiểm tra thật kỹ lại hành trình bay, ngày giờ chuyến bay đã chọn, với chuyến bay Jetstar bạn nên mua thêm hành lý ký gửi trước khi xuất vé với giá sẽ rẻ hơn sau khi vé đã được thanh toán.

  - Kiểm tra lại phần họ tên của mình và hành khách đi cùng xem chính xác như trong các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy khai sinh với trẻ em và em bé. Với hành khách là Trẻ em, Em bé thì độ tuổi được tính tới ngày khởi hành của chuyến bay.

  - Bạn cũng cần chọn chuyến bay có thời gian khởi hành phù hợp với việc di chuyển ra sân bay tránh bị trễ giờ lên máy bay. Một số chuyến bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM giá rẻ nhưng thời gian bay sớm quá sẽ gây khó khăn cho việc sắp xếp thời gian ra sân bay. Nếu chuyến bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM khởi hành quá muộn thì cần có kế hoạch người đón tại sân bay Tân Sơn Nhất để việc di chuyển về nhà được an toàn.

  Cenbay vé máy bay giá rẻ Nội địa và Quốc tế

  Với những lưu ý hữu ích ở trên giờ đây bạn chỉ cần dành một vài phút để tìm cho mình Vé máy bay đi Hồ Chí Minh mà không cần bỏ ra nhiều thời gian. Hãy truy cập ngay hệ thống đặt vé máy bay giá rẻ tại Cenbay.vn với thiết kế giao diện cực kỳ đơn giản và thân thiện bạn chỉ cần một vài nhấn chuột và điền đủ các thông tin hành khách là hoàn thành việc đặt Vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM. Việc còn lại hãy để đội ngũ booker chuyên nghiệp của Cenbay hỗ trợ bạn.

  Ngoài ra bạn cũng có thể lên kế hoạch đặt Vé máy bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM bằng cách sử dụng tính năng tìm vé rẻ theo tháng để lựa xem được các chuyến bay có giá vé rẻ nhất của cả một tháng và thoải mái lựa chọn và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình mà không mất nhiều thời gian so sánh giá vé của từng ngày một. Tính năng này cực kỳ phù hợp cho việc Săn vé máy bay giá rẻ Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM vì nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bạn.

  Ngay lúc này đây, bạn chỉ cần ngồi ở nhà, văn phòng hay ngồi bất cứ nơi đâu với một chiếc smartphone và một vài click chuột đã có thể chọn cho mình, gia đình, bạn bè những chuyến bay Đà Lạt đi Sài Gòn TPHCM với giá rẻ nhất. Đại lý vé máy bay Cenbay là đại lý cấp 1 được ủy quyền chính hãng cam kết mang đến cho bạn sự tiện lợi, thoải mái cùng giá vé máy bay nội địa tốt nhất thị trường hiện nay.

  Lưu ý quý khách cần có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành là 90 phút. Hiện tại một số sân bay lớn như Tân Sơn Nhất (SGN), Nội Bài (HAN), Đà Nẵng (DAD), Cam Ranh (CXR) quý khách sẽ được nhân viên của Cenbay.vn hỗ trợ làm thủ tục check-in trước chuyến bay nên thời gian cần có mặt tại sân bay chỉ khoảng 60 phút so với giờ khởi hành. Tuy nhiên nếu quý khách có hành lý ký gửi thì vẫn phải làm thủ tục tại quầy của hãng tại sân bay nên hãy tới sớm hơn 90 phút để không bỏ lỡ chuyến đi quan trọng.

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới hệ thống của tổng đài 08.1800.3443 - nhân viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ để bạn có được những tấm vé máy bay giá rẻ hoặc giá hợp lý nhất.

  Trong giai đoạn dịch bệnh SARS-CoV-2 (Covid 2019) quý khách cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà chức trách về phòng dịch bệnh: Khai báo y tế trước mỗi chuyến bay, thực hiện dãn cách khi làm thủ tục và lên máy bay, trước và trong toàn bộ quá trình đến sân bay cho tới khi rời khỏi máy bay quý khách cần phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình và hành khách khác trên chuyến bay.

  Công Ty TNHH Vé Máy Bay CENBAY

  Tổng đài hỗ trợ và đặt vé: 08.1800.3443